Nie ma złych uczniów; są jedynie tacy, którzy wymagają więcej pomocy, zrozumienia i zaangażowania oraz tacy, do których trudno dotrzeć…

 

Piotr Chmiel

Moja przygoda z nauczaniem języka angielskiego rozpoczęła się z momentem podjęcia pracy w VI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie w 1991 roku i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. To tam zdobywałem niezbędne doświadczenie, umiejętności oraz kolejne stopnie awansu zawodowego. To tam poznałem wielu wspaniałych, wartościowych ludzi, zarówno moich kolegów nauczycieli jak i uczniów, dzisiejszych absolwentów, z którymi wiążę najprzyjemniejsze wspomnienia i którzy nadali sens mojej pracy.
Pracując w ‘mojej szkole’ byłem świadkiem i uczestnikiem głębokich i tak szeroko dyskutowanych przemian w oświacie. Jedną z pierwszych było wprowadzenie nowej formuły egzaminu maturalnego. Dziś jest to egzamin zewnętrzny, sprawdzany i oceniany przez uprawnionych egzaminatorów OKE w Poznaniu. Jestem zaangażowany w prace OKE od początku, to jest od roku 2002, pełniąc funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów oraz szkoląc kolejne grupy nauczycieli-kandydatów na egzaminatorów, zarówno egzaminu maturalnego jak i gimnazjalnego. Moja oferta obejmuje zindywidualizowane zajęcia dla uczniów przygotowujących się do powyższych egzaminów.

 

Oświata nie jest jedynym obszarem w którym dokonały się gwałtowne i głębokie zmiany. Na skutek globalizacji oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej wzrosła rola i znaczenie języka angielskiego jako niezbędnego medium w komunikacji międzynarodowej. Jednocześnie okazało się, że w kontaktach międzynarodowych w niektórych obszarach takich jak prawo, biznes czy medycyna znajomość tzw. General English jest już niewystarczająca. Coraz częściej przedsiębiorca, prawnik czy lekarz musi potrafić komunikować się ze swoimi zagranicznymi klientami używając języka angielskiego specjalistycznego, którego znajomość stanowi kolejny poziom kompetencji językowych i zawodowych.

 
 

Zajęcia z języka angielskiego zawodowego stanowią kolejny obszar działalności, w którą jestem zaangażowany od kilku lat, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe dla lekarzy, prawników oraz z zakresu business English. Specjalizuję się w przygotowywaniu do specjalistycznych egzaminów językowych, które umożliwiają zdobycie prestiżowych, powszechnie rozpoznawalnych certyfikatów takich jak TOLES czy BEC. Jednocześnie, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie oraz zdobyte kwalifikacje, świadczę usługi w zakresie tłumaczenia tekstów prawniczych, ekonomicznych i medycznych. Praca ta stanowi moje hobby, wyzwanie i motywację do dalszego rozwoju.