Zajęcia z języka angielskiego medycznego z reguły dostosowane są do indywidualnych wymagań. Obejmują one takie obszary leksykalne jak:
wymagań. Obejmują one takie obszary leksykalne jak:
 • Części ciała, organy, układy
 • Opis anatomiczny – płaszczyzny, topografia organów, przebieg nerwów i naczyń
 • Funkcje i procesy zachodzące w organizmie
 • Szpitale i przychodnie – struktura, organizacja, personel etc.
 • Ból – rodzaje, charakterystyka oraz leczenie
 • Choroby, zaburzenia oraz dolegliwości
 • Wypadki, obrażenia – opis, postępowanie
 • Wywiad z pacjentem – uzyskiwanie informacji o objawach i oznakach
 • Badanie fizykalne
 • Testy i badania kliniczne
 • Leki i metody leczenia
 • Chirurgia
 • Dokumentacja medyczna
 • Powszechnie stosowane skróty w dokumentacji medycznej
W zależności od potrzeb oferujemy:
 • zajęcia konwersacyjne dla lekarzy i pielęgniarek
 • przygotowanie językowe do egzaminów doktorskich
 • pomoc w redagowaniu artykułów, publikacji etc.
 • pomoc przy tłumaczeniu tekstów medycznych
 • zajęcia specjalistyczne, ukierunkowane na wybraną dziedzinę medycyny