Egzamin TOLES (Test of Legal English Skills) jest prestiżowym egzaminem sprawdzającym znajomość języka ogólnego i prawniczego. Posiadacze certyfikatów TOLES mają w ręku dokument uznawany przez większe międzynarodowe firmy prawnicze oraz dający kwalifikacje przydatne w rozwoju kariery prawniczej.

 

Seria egzaminów TOLES daje kandydatom możliwość rozwoju kompetencji językowych od zapoznania się z podstawową terminologią do czytania i tworzenia branżowych dokumentów.
Który poziom wybrać?
Przystępując do egzaminu TOLES kandydaci powinni realistycznie ocenić swoje możliwości i wybrać poziom odpowiadający ich umiejętnościom językowym, zarówno pod względem języka ogólnego jak i prawniczego.

 

Słownictwo testowane na poziomie TOLES Foundation jest niezbędną bazą dla każdego, kto chce kontynuować rozwój kompetencji językowych w dziedzinie prawniczej, dlatego przystępując od razu do wyższego poziomu egzaminu należy zapoznać się z poziomem trudności TOLES Foundation.

 

W trakcie trwania kursu uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się językiem angielskim w następujących obszarach:

 

 • Bankowość
 • Prawo umów
 • Kariera prawnicza w krajach anglosaskich
 • Prawo pracy
 • Prawo spółek
 • Prawo dotyczące działalności gospodarczej
 • Rozumienie i tłumaczenie umów oraz innych aktów prawnych
 • Korespondencja – pisma, wnioski, listy, etc.
 • Ubezpieczenia
 • Rynek papierów wartościowych
 • Prawo podatkowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Postępowanie karne, cywilne i administracyjne
 • Prawo międzynarodowe
 • Podobieństwa i różnice w polskim i anglosaskim systemie prawnym